Povolenky

Ceny povolenek 2020

  MP P
roční územní 1400,- Kč 1400,- Kč
roční územní mládež, ZTP 700,- Kč 700,- Kč
roční územní děti do 15 let 250,- Kč 250,- Kč
roční celosvazové 2500,- Kč 2600,- Kč
roční celosvazové mládež, ZTP 1400,- Kč 1450,- Kč
roční celosvazové děti do 15 let 650,- Kč 700,- Kč

 

Jak se tvoří cena povolenky

Ceny povolenek v Západočeském územním svazu ČRS, jsou stanoveny na základě přesných kalkulací, kdy se berou v úvahu veškeré náklady, které souvisí se zarybněním všech západočeských revírů (ceny násad, přepravné za násady do revírů, potřebný materiál, odměny za výdej povolenek místním organizacím, služby a další náklady).
Od těchto nákladů se odečtou předpokládané výnosy (přerozdělení prostředků za CS povolenky, tržby za povolenky pro nečleny a další). Zůstane nepokrytý náklad, který se vydělí pravděpodobným počtem prodaných povolenek. Tímto prostým matematickým úkonem se dostaneme k ceně povolenky.
Kalkulace se provádí samostatně pro mimopstruhové a pstruhové revíry.
Z toho tedy vyplývá, že cena povolenky závisí jednak na množství a hodnotě potřebných násad a na druhé straně na počtu prodaných povolenek.

A jaká je současnost?

Možnost rybolovu se rozšířila v Západočeském ÚS v roce 2008 o další hektary MP i P revírů. Mimo to se na plné zarybnění dostal pstruhový revír Střela 1, který byl od nepaměti zněčišťován kaznějovskou chemičkou, což již pominulo.
Tato skutečnost vede k potřebě většího počtu násad a tím i k větším nákladům na zarybnění. Mimo to se čas od času zvýší – nebo i sníží, cena za 1 kg. násadového kapra a cena dalších nasazovaných ryb. To vše by mohlo zvýšit zájem rybářů o pstruhové i mimopstruhové povolenky. Řečeno selským rozumem: čím více povolenek, tím nižší může být jejich cena. Ale to ukáže až čas.

Pro srovnání

Je pravdou, že ceny povolenek v Západočeském ÚS jsou dlouhodobě nejnižší (s vyjímkou Města Prahy) z celého ČRS. Jak jsou tedy na tom s cenami povolenek ostatní územní svazy v ČRS?