Přihláška

Přihláška ke stažení ve formátu PDF: crszlutice_prihlaska.pdf

Vytištěnou přihlášku vyplňte čitelně a odevzdejte kterémukoli členu výboru MO, nebo vhoďte do schránky na MO. Nebo nejsnazší a nejrychlejší je vyplnění následujícího formuláře. Po odeslání jej obdržíme elektronickou poštou.


PŘIHLÁŠKA
za člena Českého rybářského svazu

Žádám o přijetí za člena Českého rybářského svazu a prohlašuji, že budu dodržovat stanovy, jednací řád, svazové předpisy a usnesení členské schůze místní organizace.

Beru na vědomí, že podle § 3 stanov ČRS, vzniká členství po schválení výborem MO a po zaplacení vstupního (zápisné) a členského příspěvku.

Prohlašuji, že nejsem organizován v žádné jiné místní organizaci Českého rybářského svazu, a že v posledních dvou letech jsem nebyl ze žádné místní organizace Českého rybářského svazu vyloučen.

*
*
*
*
*